Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được

 Chép vào vở những câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

 “Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được….. Dùng dụng cụ đo mới xác định được….. của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải……..”

 Đáp án:

  •  Một số tính chất bề ngoài (thể, màu…)
  •  Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lương riêng,..
  •  Làm thí nghiệm.

 Tag: quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được