Chạy về khóc với anh lyrics

 Mùi hương hoa diên vĩ hay là hương tóc mềm

 Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em

 Thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây

 Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay

 Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn

 Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông

 Tự nhiên không biết vì lẽ gì

 Cứ lại tự kìm lòng suốt thôi

 Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh

 Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh

 Một người luôn yêu em nhất

 Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu

 Phong ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau

 Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau

 Dù sao anh cũng vui lòng

 Làm người anh trai đến suốt đời này được không

 Ừ thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên đời

 Từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến dạo chơi

 Sợ rằng cơn gió chợt vô tình

 Cây ngậm ngùi phải nhìn lá rơi

 Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh (lá vẫn còn xanh)

 Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh

 Một người luôn yêu em nhất

 Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu uh

 Phong ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau

 Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau

 Dù sao anh cũng vui lòng

 Làm người anh trai đến suốt đời này được không

 Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh

 Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh

 Một người luôn yêu em nhất

 Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu uh

 Phong ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau (phong ba sóng gió phủ đầu vẫn đứng đằng sau)

 Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau (uh babe)

 Dù sao anh cũng vui lòng

 Làm người anh trai đến suốt đời này được không woh

 Dù sao anh cũng đây rồi

 Làm người theo em đến hết đời này mà thôi.

 Tag: chạy về khóc với anh lyrics