Chạy DAT là gì – Quy định về chạy DAT

Chạy DAT là gì

 DAT, viết tắt của “Distance and Time” (Khoảng cách và Thời gian), là một công cụ điện tử được gắn trên các phương tiện ô tô sử dụng để theo dõi và ghi lại thông tin liên quan đến thời gian và quãng đường trong quá trình học và thực hành lái xe. Nó thực hiện nhiệm vụ ghi chép, lưu trữ, kiểm tra tính chính xác, và truyền thông tin liên quan đến quá trình đào tạo và học tập lái xe.

Về thiết bị DAT

 Theo mục 1.3.1 của Quy chuẩn Việt Nam QCVN 105:2020/Bộ Giao thông Vận tải, thiết bị DAT được xác định như sau:

 •  Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường trong quá trình học lái xe (gọi tắt là thiết bị DAT) là một thiết bị điện tử được lắp đặt trên xe ô tô, dùng để ghi chép, lưu trữ, kiểm tra tính xác thực và truyền thông tin bắt buộc liên quan đến quá trình học tập và thực hành lái xe.
 •  DAT là viết tắt của “Distance and Time” (Khoảng cách và Thời gian).

 Ngoài ra, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT cũng điều chỉnh một số quy định về thiết bị DAT như sau:

 •  Dữ liệu DAT: Đây là một tập hợp thông tin về danh tính và quá trình học lái xe trên đường của học viên, được truyền từ thiết bị DAT trên xe tập lái về máy chủ của trung tâm đào tạo theo quy định tại mục 2.1.5 và mục 2.1.6 của QCVN 105:2020/BGTVT.
 •  Dữ liệu quản lý DAT: Đây là tập hợp thông tin về danh tính và quá trình học lái xe trên đường của học viên, được truyền từ máy chủ của trung tâm đào tạo đến máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định tại Phụ lục 30 đi kèm với Thông tư 04/2022/TT-BGTVT.
 •  Hệ thống thông tin DAT bao gồm: các thiết bị phần cứng, đường truyền và phần mềm được sử dụng để thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu quản lý DAT.

Quy định về chạy DAT

 ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHẠY DAT ĐỐI VỚI HẠNG B1

 •  Tối thiểu số km: 710km.
 •  Tối thiểu số giờ: 12 giờ.
 •  Tối thiểu số giờ chạy ban đêm: 4 giờ.

 ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHẠY DAT ĐỐI VỚI HẠNG B2

 •  Tối thiểu số km: 810km.
 •  Tối thiểu số giờ: 20 giờ.
 •  Tối thiểu số giờ chạy ban đêm: 4 giờ.
 •  Tối thiểu số giờ học trên xe số tự động (hạng B1): 3.2 giờ.

 ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHẠY DAT ĐỐI VỚI HẠNG C

 •  Tối thiểu số km: 825km.
 •  Tối thiểu số giờ: 24 giờ.
 •  Tối thiểu số giờ chạy ban đêm: 4 giờ.
 •  Tối thiểu số giờ học trên xe số tự động (hạng B1): 3.2 giờ.

 LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH DAT

 •  Giờ chạy ban đêm từ 19h đến 5 giờ sáng.
 •  Phải tuân thủ học lái xe ở hạng xe đã đăng ký.
 •  Phương tiện phải có giấy phép “Xe tập lái” và giữ thời hạn hiệu lực.
 •  Học viên không được học lái quá 10 giờ mỗi ngày.
 •  Thời gian nghỉ giữa các buổi chạy DAT phải đúng 15 phút.
 •  Mỗi 2 phút, dữ liệu phải được truyền tải lên Cục Đường bộ Việt Nam.
 •  Cần bảo đảm rằng tất cả các buổi chạy DAT đều được ghi lại đầy đủ.
 •  Mọi buổi chạy DAT bị lỗi sẽ bị từ chối và cần phải hoàn thành lại

 chạy dat là gì