Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn: Hướng Dẫn Và Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Khi Gặp Lỗi

 Trong quá trình kinh doanh, không ít lần chúng ta gặp phải tình huống hóa đơn bị sai sót về thông tin. Trong bài blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn cùng một số mẫu tiêu biểu.

1. Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Là Gì ?

 Biên bản điều chỉnh hóa đơn là một tài liệu được lập ra nhằm mục đích ghi nhận lại những sai sót trong hóa đơn ban đầu và đề xuất cách thức để chỉnh sửa lại những lỗi này.

2. Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

 Dưới đây là cấu trúc cơ bản của một mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn:

  •  Tiêu đề: “Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn”
  •  Ngày lập biên bản
  •  Tên, địa chỉ, và mã số thuế của bên lập hóa đơn
  •  Tên, địa chỉ, và mã số thuế của bên mua hàng
  •  Nội dung sai sót
  •  Nội dung đề xuất điều chỉnh
  •  Ký tên, đóng dấu của cả hai bên

3. Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Sót

 Trong trường hợp hóa đơn bị sai sót về nội dung nào đó, cần phải lập biên bản chi tiết ghi rõ:

 Nội dung sai: Điều gì đã sai trong hóa đơn gốc?

 Nội dung đúng: Điều gì sẽ được sửa đổi để hóa đơn trở nên chính xác?

4. Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Địa Chỉ

 Sai địa chỉ là một trong những lỗi phổ biến. Khi đó, biên bản cần ghi rõ:

 Địa chỉ sai trên hóa đơn

 Địa chỉ đúng cần điều chỉnh

5. Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Nội Dung

 Khi hóa đơn bị sai về nội dung, biên bản cần nêu rõ:

 Nội dung sai: Cụ thể nội dung sai trên hóa đơn ban đầu.

 Nội dung đúng: Nêu rõ nội dung đúng cần điều chỉnh.

 Việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn không chỉ giúp khắc phục sai sót mà còn đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch. Hy vọng qua bài blog này, bạn đã nắm bắt được cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn cũng như biết cách xử lý khi gặp phải tình huống hóa đơn bị sai sót.

  

 mới nhất